Υπηρεσίες

Η αποτύπωση εσωτερικού χώρου μέσω της πλατφόρμας AutoCAD αποδίδει με ακρίβεια τα πλήρη χαρακτηριστικά ενός χώρου, συντελώντας στην αποτελεσματική μέτρηση και τον σχεδιασμό του. Η διαδικασία αποτελείται από ένα σύνολο διεργασιών με τις οποίες τεκμηριώνονται σωστά οι διαστάσεις, τα μορφολογικά, τα δομικά, τα διακοσμητικά και γενικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου.

Η αποτύπωση εσωτερικού χώρου γίνεται με χρήση στατικού Laser Σαρωτή, με τη βοήθεια του οποίου αποτυπώνονται με ακρίβεια όλες οι αρχιτεκτονικές, στατικές, μηχανολογικές και άλλες λεπτομέρειες. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ακριβής και πλήρης αποτύπωση των εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου ή ενός διαμερίσματος, προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθήσει η μελέτη για τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

Νέφη σημείων – Πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση

Ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα στις αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων είναι θεωρείται ως ένα νέφος σημείων. Κάθε σημείο περιέχει τη χρωματική πληροφορία και συνδέεται με τα εικονοστοιχεία (pixel) της φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο εσωτερικό του ίδιου οργάνου. Έτσι αποτυπώνονται ουσιαστικά εκατομμύρια σημεία – pixel σε τρεις διαστάσεις στο χώρο.

Η μεγάλη πυκνότητα των σημείων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της πληροφορίας του χρώματος σε κάθε σημείο προσεγγίζει τον όρο «εικονική πραγματικότητα».

Διαδικασία αποτύπωσης εσωτερικού χώρου

 • Προκειμένου να εκτελεστεί σωστά η διαδικασία, περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία σάρωση στον κάθε εσωτερικό χώρο (τουλάχιστον μία σάρωση ανά δωμάτιο).
 • Στη συνέχεια προχωρούμε στη σύνδεση των σαρώσεων μεταξύ τους, αλλά και με το Σύστημα
 • Αναφοράς του Έργου, έτσι ώστε να ενωθούν όλες οι μεμονωμένες λήψεις
 • Ακολουθεί η φωτογραφική τεκμηρίωση του χώρου
 • Γίνεται, έπειτα, η επεξεργασία του παραπάνω υλικού και παραγωγή μοντέλου του χώρου
 • Δημιουργία τομών, διατομών, κατόψεων, όψεων
 • Δημιουργία εφαρμογής εικονικής περιήγησης και επεξεργασία για τη δυνατότητα χρήσης από γυαλιά εικονικής πραγματικότητας
 • Παράδοση BIM

Με την κάτοψη εργονομίας ενός εσωτερικού χώρου επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός αξιοποίησης των δυνατοτήτων του χώρου τόσο από άποψη λειτουργικότητας, όσο και από πλευράς αισθητικής διαμόρφωσης.

Κατόπιν λεπτομερούς μελέτης του χώρου, υλοποιείται ο σχεδιασμός εξειδικευμένων εναλλακτικών προτάσεων κάτοψης, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση όλων των δεδομένων που προϋποθέτει ο χώρος.

Αυτό σημαίνει ότι μέσα από την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του χώρου, αυξάνεται σημαντικά το επίπεδο της λειτουργικότητάς του, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί κάθε σύγχρονο περιβάλλον.

Η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων πραγματοποιείται με την πλατφόρμα AutoCAD, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η μέγιστη ακρίβεια και οι αποτελεσματικότερες προτάσεις αύξησης της εργονομίας του χώρου.

Νέες εργονομικές επιλογές

Η κάτοψη εργονομίας αποτελεί μια ουσιαστική συνεισφορά σε κάθε διαδικασία αρχιτεκτονικής αναδόμησης εσωτερικών χώρων, επιφέροντας πολλαπλά οφέλη σε όλες τις βασικές λειτουργίες ενός χώρου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο χώρος ανανεώνεται ριζικά, προσφέροντας βελτίωση στην καθημερινότητα του χρήστη, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα, προλαμβάνοντας λανθασμένες επιλογές που μπορεί να κοστίσουν.

Παράλληλα, η συλλογή αυτών των δεδομένων βοηθά στην καλύτερη προσαρμογή πάνω στις ανάγκες και επιθυμίες που ορίζει ο κάθε πελάτης, αφού όλα ακολουθούν ένα ασφαλές σχέδιο ανακαίνισης που εκμηδενίζει τις πιθανότητες άστοχων επιλογών, επιβεβαιώνοντας ότι το τελικό αποτέλεσμα θα έχει μακροπρόθεσμη ποιότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, με την κάτοψη εργονομίας επιτυγχάνονται:

 • Αναλυτικές διαστάσεις των επίπλων που θα συνοδέψουν τον χώρο
 • Αναλυτικές διαστάσεις του εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί
 • Ακριβείς διαστάσεις των νέων κουφωμάτων

Ο τρισδιάστατος σχεδιασμός χώρου αποτελεί μια καινοτόμο δυνατότητα, που επιτρέπει στον κάθε πελάτη να γνωρίζει με ακρίβεια το τελικό αποτέλεσμα και κατά συνέπεια, να μπορεί ευκολότερα να παρέμβει για τροποποιήσεις.

Με αυτόν τρόπο, επιτυγχάνεται ο απόλυτος βαθμός ακρίβειας ανάμεσα στον σχεδιασμό και τις επιθυμίες του πελάτη, εξασφαλίζοντας το ιδανικό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.
Με τον τρισδιάστατο σχεδιασμό χώρου, πραγματοποιείται αναλυτική συλλογή και παρουσίαση προοπτικών φωτορεαλιστικών σχεδίων υψηλού επιπέδου, που διαθέτουν πλήρη απόδοση όλων των λεπτομερειών του έργου. Αυτό επιτρέπει στον πελάτη να κατανοήσει με άνεση και στον μέγιστο βαθμό, τη σύνθεση των υλικών, καθώς και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες της συνολικής πρότασης ανακαίνισης.

Έτσι, είναι σε θέση να αντιληφθεί απόλυτα την ολοκληρωμένη πρόταση αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης και αισθητικής του χώρου, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να επέμβει σε αυτή, προτείνοντας τις απαραίτητες αλλαγές που επιθυμεί.

Γιατί είναι σημαντικά τα φωτορεαλιστικά σχέδια

Τα φωτορεαλιστικά σχέδια που προκύπτουν από  τον τρισδιάστατο σχεδιασμό χώρου, είναι πολύ σημαντικά για κάθε αρχιτεκτονική προσέγγιση ενός εσωτερικού χώρου, αφού εξασφαλίζουν ότι ο πελάτης θα γνωρίζει με ακρίβεια το τελικό αποτέλεσμα.

Αυτό δίνει το πλεονέκτημα αποφυγής τροποποιήσεων κατά την διάρκεια της κατασκευής, οι οποίες παρατείνουν το ορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, ενώ συγχρόνως αυξάνουν τον προϋπολογισμό.

Σχεδίαση με 3D Studio Max

Η διαδικασία υλοποίησης του τρισδιάστατου σχεδιασμού πραγματοποιείται με το πρόγραμμα 3D Studio Max, που εξασφαλίζει υψηλό βαθμό ακρίβειας και οπτικής απόδοσης της τελικής εικόνας.

Τα δομικά κατασκευαστικά σχέδια για κάθε τύπο κατασκευής απαιτούν ακρίβεια και σωστή καταγραφή, προκειμένου ο πελάτης να είναι σίγουρος για τις επιλογές ανακαίνισης – αναδόμησης που σχεδιάζει σε έναν εσωτερικό χώρο.

Ο αναλυτικός σχεδιασμός σε κατόψεις/όψεις και τομές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από κατασκευές, εξασφαλίζει την κατάλληλη μελέτη του χώρου, μειώνοντας τις πιθανότητες για άστοχες επιλογές, που αργότερα μπορούν να αποδειχθούν δαπανηρές.

Τα δομικά κατασκευαστικά σχέδια που πραγματοποιούμε, αφορούν:

 • Σκάλες
 • Τζάκια
 • Κουφώματα
 • Κατασκευές γυψοσανίδας
 • Ψευδοροφές
 • Κρυφούς φωτισμούς
 • Επενδύσεις τοίχων και δαπέδων
 • Σχεδιασμός μπάνιου

Με αυτό τον τρόπο, η εκάστοτε διαδικασία ανακαίνισης μπορεί να συμβαδίσει με ακρίβεια, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες προδιαγραφές κάθε περίπτωσης κατασκευής ή στελέχους μέσα στον εσωτερικό χώρο. Κατά συνέπεια, ο συνολικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός υλοποιείται με ασφάλεια, τηρώντας με ακρίβεια τόσο το χρονοδιάγραμμα, όσο και τον συμφωνημένο προϋπολογισμό.
Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα διαθέτει υψηλό βαθμό λειτουργικότητας, αφού θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του χώρου.

Η δυνατότητα να μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τον προσδιορισμό των υλικών και να διαμορφώσουμε μια ακέραιη κοστολόγηση αποτελούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε αρχιτεκτονική μελέτη που υλοποιούμε.

Για να το πετύχουμε αυτό απαιτείται η εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων για τα έπιπλα και τις ειδικές κατασκευές, που θα περιλαμβάνουν οι εργασίες ανακαίνισης. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να προσδιοριστούν με μέγιστη ακρίβεια οι απαιτήσεις για τα υλικά των επίπλων ή των ειδικών κατασκευών και κατ’ επέκταση, να οριστεί με συνέπεια ο τελικός προϋπολογισμός για τον πελάτη.

Στα κατασκευαστικά σχέδια για τα έπιπλα και τις ειδικές κατασκευές περιλαμβάνεται ο αναλυτικός σχεδιασμός σε κατόψεις/όψεις και τομές που αφορούν ακόμα και την πιο μικρή κατασκευαστική λεπτομέρεια, όπως και τον προσδιορισμό των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγονται άστοχες και δαπανηρές επιλογές τόσο σε άμεσο χρόνο, όσο κυρίως μακροπρόθεσμα, με αποτέλεσμα ο πελάτης να γνωρίζει εξαρχής ότι θα λάβει σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κάτω από τον συμφωνημένο προϋπολογισμό, έναν πλήρως λειτουργικό και ανανεωμένο χώρο, με υψηλές προδιαγραφές για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ένα βασικό πρόβλημα που προκύπτει σε περιπτώσεις ανακαίνισης και αναδόμησης ενός εσωτερικού χώρου, είναι η μη σωστή πρόβλεψη για τις ηλεκτρικές συσκευές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Όπως είναι κατανοητό είναι δύσκολο να γνωρίζει ο πελάτης στο 100% τη χρήση που πρόκειται να κάνει με ακρίβεια, ωστόσο, με την κατάλληλη πρόβλεψη, μπορούν να δημιουργηθούν οι σχεδιαστικές προϋποθέσεις για το άμεσο ή το αργότερο μέλλον.

Εξάλλου, οι αυξανόμενες απαιτήσεις για άνεση και καλύτερη ποιότητα ζωής, συνεπάγονται την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση μηχανημάτων και ηλεκτρικών συσκευών. Την ίδια στιγμή, πέρα από τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών που αναμένεται να είναι μόνιμα συνδεδεμένες, όπως το ψυγείο, η κουζίνα ή το πλυντήριο, υπάρχουν δεκάδες άλλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που απαιτούν ηλεκτρική τροφοδότηση είτε για να λειτουργήσουν, είτε για να φορτιστούν.

Όλες οι παραπάνω ανάγκες επιβάλλουν τη σωστή ηλεκτρολογική μελέτη χώρου και τον κατάλληλο σχεδιασμό της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι θέσεις των ηλεκτρολογικών παροχών του χώρου. Αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος, όχι μόνο για την άρτια προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη και τη χρήση που σκοπεύει να κάνει από την ηλεκτρική εγκατάσταση του χώρου, αλλά και για την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών, που αν δεν προληφθούν, αργότερα μπορεί να είναι πολύ δαπανηρές ή μη υλοποιήσιμες.

Η μελέτη φωτισμού ενός εσωτερικού χώρου είναι αναπόσπαστο στάδιο για την ολοκλήρωση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Το τελικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην σωστή μελέτη φωτισμού, αφού μέσω αυτής επιτυγχάνεται ο επαρκής φωτισμός ενός εσωτερικού χώρου σύμφωνα με την αισθητική που καλείται να εξυπηρετήσει, με την οικονομία αγοράς και κατανάλωση ενέργειας.

Έχοντας ως βασικές παραμέτρους τη γεωμετρία του χώρου, τους χρωματισμούς, τα υλικά των επιφανειών, και πλήθος άλλων δεδομένων, καθορίζεται το είδος, η ποσότητα και η ακριβή θέση τοποθέτησης των φωτιστικών που θα κριθούν κατάλληλα για να φωτιστεί με επάρκεια ο χώρος. Στόχος είναι οι προβλεπόμενες χρήσεις στον χώρο να προσφέρουν το καλύτερο  δυνατό αποτέλεσμα, τόσο από άποψη λειτουργική, όσο και αισθητική.

Σύγχρονο design και «έξυπνη» κατανάλωση

Κάθε σύγχρονο αρχιτεκτονικό design απαιτεί υψηλής ποιότητας σχεδιασμό του φωτισμού για την απόλυτη κάλυψη των απαιτήσεων αναβάθμισης ενός εσωτερικού χώρου σε αισθητικό και εργονομικό επίπεδο.

Ουσιαστικά, με τη μελέτη φωτισμού κατορθώνεται ο συνδυασμός της τέχνης που αποπνέει η διαμόρφωση ενός χώρου, με την άψογη απόδοση, που συμβαδίζει με τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας και τις ανάγκες για «έξυπνη» κατανάλωση ενέργειας.

Για να πετύχουμε αυτό τον συνδυασμό, απαιτείται ένας καινοτόμος σχεδιασμός, που θα αυξάνει τη δημιουργική ισχύ στον φωτισμό του χώρου, αναβαθμίζοντας την αισθητική αλλά και την αξία του. Στόχος, εξάλλου, είναι οι άνθρωποι που φιλοξενεί, να αισθάνονται άνεση, γαλήνη και οικειότητα.
Την ίδια στιγμή, όμως, η μελέτη πρέπει να λάβει υπόψιν της όλα τα δεδομένα λειτουργία, έτσι ώστε να διαμορφωθεί για να προσφέρει αρμονική κατανάλωση, υψηλή απόδοση, έξυπνη διαχείριση φωτός, προκειμένου ως επένδυση να είναι 100% φιλική προς το περιβάλλον, οικονομική για να λειτουργεί καθημερινά και ικανή να προσαρμοστεί σε μελλοντικές μεταβαλλόμενες καταστάσεις.

Μια εργασία αρχίζει από την σωστή μελέτη και τον άρτιο σχεδιασμό σε όλα τα μέρη της. Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί απαιτείται η συνεχής επίβλεψη και παρακολούθηση όλων των διαδικασιών μέχρι την τελική παράδοση.

Η επίβλεψη κατασκευής ενός έργου είναι βασικός παράγοντας που εξασφαλίζει ότι ο πελάτης θα λάβει στον ορισμένο χρόνο που έχει συμφωνηθεί, ακριβώς το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, χωρίς παρερμηνείες και ελλείψεις.

Για την επίτευξη της επίβλεψης κατασκευής ενός έργου απαιτείται ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής της αρχιτεκτονικής μελέτης σε όλες της τις λεπτομέρειες, γεγονός που εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της κατασκευής μέσα στα ποιοτικά, χρονικά και οικονομικά πλαίσια τα οποία έχουν τεθεί.

Η επίβλεψη κατασκευής ενός έργου περιλαμβάνει:

 • Έρευνα για την επιλογή των κατάλληλων υλικών.
 • Την επιλογή προμηθευτών.
 • Τη σύσταση αξιόλογων εργολάβων και τεχνικών σχετικών με την κατασκευή του έργου.
 • Αναλυτική οικονομική προσφορά της κατασκευής
 • Ποιοτικός έλεγχος και διαχείριση της κατασκευής σε όλα τα στάδια εξέλιξης ως την αποπεράτωση.